Menu

اخبار

کاربر مرکز کنترل
/ دسته ها: آبفا

صورتجلسه 98/05/01 کمسیون انشعاب آب و فاضلاب

صورتجلسه انشعاب آب، مورخ 98/05/01

1 . مقرر گردید از تاریخ 98/05/02 لیست کدهای اجرایی توسط آبفا به سازمان و کمیسیون اعلام گردد.

2 . مقرر گردید از این پس در صورتی که استادکاران روز قبل از اجرای کدی اعلام کرده و درخواست ناظر نمایند و در روز اجرای کار از حضور پای کار انصراف داده و اجرای کد توسط استادکار لغو گردد طی نامه ای به آبفا گزارش شده و سپس توسط آبفا تعلیق گردد.

3 . مقرر گردید در خصوص کارهایی که اجرای کد منوط به اخذ مجوز پلیس راهور می باشد از این پس ارزیاب آبفا این نکته را در پرونده مشترک ذکر کند تا هماهنگی های لازم بین پیمانکار و مالک بر اساس گزارش ارزیاب صورت پذیرد.

4 . مقرر گردید از این پس در صورتی که استادکاران بدون حفار پای کار حاضر شده و کار را به تنهایی اجرا نماید ، بار اول به پیمانکار اخطار داده شده و بار دوم استادکار توسط آبفا تعلیق گردد و رونوشت به سازمان ارائه گردد.

5 . مقرر گردید از این پس در صورتی استادکار لباس کار و کفش کار و عینک را در هنگام اجرای انشعاب استفاده نکرده باشد بار اول اخطار و بار دوم توسط آبفا تعلیق گردد.

مطلب قبلی صورتجلسه 98/05/01 کمسیون فني مرکز کنترل تاسيسات مکانيکي
مطلب بعدی آخرین ویرایش فرمت نقشه گاز خانگی و تجاری (تاریخ اجرا 98/08/01)
Print
3254 رتبه بندی این مطلب:
1/0

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان